راهنمایی دربارهٔ «جستجوی درس‌ها»

process ها در یونیکس بیس ها

طور میتوان حجم استفاده شده یک فرایند از مموری را فهمید ؟ 
چطور میتوان ساختار سفارشی سازی برای اطلاعات فرایند ها داشت ؟
چطور میتوان فهمید کدام cpu core  بیشتر استفاده میشود ؟
انواع ساختار فیلترینگ در پروسس ها
انواع وضعیت فرآیند ها
فرایندهای zombie چیست ؟
فرایند های foreground و background چیست ؟

و مطالب دیگر ...